سوالات چهار گزينه اي آيين نامه رانندگي

سوالات ایین نامه رانندگی به صورت تستی 4 گزینه ای می باشند و دقیقا سرجلسه امتحان 30 سوال به شکل کاملا تصادفی به شما خواهند داد سوال شما با بغل دستی متفاوت می باشد پس دنبال هیچ گونه تقلبی نباشید

دقیقا به شما 20 دقیقه زمان خواهند داد که به سوالات پاسخ دهید و همانطوری که می دانید برای قبولی در ایین نامه رانندگی از بین این 30 سوال باید به 26 سوال جواب صحیح بدهید

شما برای قبولی در این ایین نامه دو راه بیشتر ندارید یا کتاب ایین نامه بخوانید یا سوالات ایین نامه را به صورت کامل تهیه کنید

برای دریافت کتاب ایین نامه در سایت درایوینگ که رایگان هم می باشد می توانید روی لینک زیر کلیک کنید
کتاب ایین نامه سایت درایوینگ

بخشی از سوالات ایین نامه راهنمایی و رانندگی

در اینجا بخشی از سوالات ایین نامه که از همین سوالات سایت درایوینگ گرفته شده است را می توانید مشاهده کنید

1-حداکثر سرعت در آزاد راه‌های برون ‌شهری در مناطق غیر مسکونی برای انواع وانت ‌بارها چند کیلومتر در ساعت است؟

1- 120

2- 125

3- 70

4- 95

2- رانندگانی که قصد تغییر مسیر یا توقف وسیله نقلیه خود را دارند موظف ‌اند از چه فاصله ای با چراغ راهنما علامت بدهند؟

۱- ۲۰۰ متری

۲-۱۵۰ متری

3- 100 متری

3- کدام یک مشمول محدودیت ‌های قانونی رانندگی می ‌شود؟

۱- ضعف شنوایی

۲- ضعف بینایی

۳- ناتوانی‌های جسمی

۴- تمام موارد

4- کدام مورد در ایجاد سوانح ترافیکی نقش بیشتری دارد؟

۱- تابلوها

۲- چراغ‌ های راهنما

۳- سرعت مطمئنه

۴- عدم رعایت نکات ایمنی

5- قبل از شروع حرکت باید کدام یک از چراغ‌ های خودرو مورد بازبینی قرار گیرد؟

۱- چراغ جلو- چراغ خطر- چراغ های راهنما- چراغ دنده عقب

۲- چراغ جلو- چراغ عقب- چراغ راهنما- چراغ

۳- چراغ جلو + چراغ عقب و چراغ راهنما در صورت کثیف بودن

۴- نیازی به بازبینی چراغ ‌ها نمی ‌باشد

6- مفهوم این تابلو چیست؟

۱- پایان خیابان اصلی

۲- ابتدای خیابان اصلی

۳- خیابان اصلی

۴- ورود ممنوع

۷- مفهوم این تابلو چیست؟

۱- عبور عابر پیاده ممنوع

۲-دو عبور با بار ممنوع

۳- عبور خودروهای کشاورزی ممنوع

۴- عبور چرخ دستی ممنوع

8- این تابلو بیانگر چیست؟

۱- تفرج‌ گاه

۲- پارکینگ

۳- خطوط منقطع

۴- تقاطع فرعی به اصلی در قوس

9- این تابلو بیانگر چیست؟

۱- فقط عبور پیاده

۲- تفرج ‌گاه

3- گذرگاه پیاده

۴- شروع محل پیاده روی

10- این تابلو بیانگر چیست؟

۱- بوق زدن ممنوع

۲- بوق زدن در شب آزاد

3- تعمیرگاه

۴- منطقه بوق زدن آزاد

11- این تابلو بیانگر چیست؟

۱- پیچ به چپ

۲- تراکم ترافیک

۳- میدان

۴- جهت عبور در میدان

12- عنوان این تابلو چیست؟

۱- راننده معلول

۲- معلولیت مطلق

۳- راننده ناشنوا

۴- جانبازان و معلولین

13- رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید.............

۱- سریعاً به سمت راست گردش نمایند

۲- با روشن نمودن راهنما وارد راه اصلی شوند

۳- سریعاً به سمت چپ گردش نمایند

۴- پیش از ورود در صورت لزوم توقف و با رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شوند

14- در این تقاطع حق تقدم عبور به ترتیب با کدام خودرو می‌ باشد؟

۱- سبز، نارنجی، زرد، آبی

۲- زرد، آبی، نارنجی و سبز

۳- آبی، زرد، نارنجی و سبز

۴- سبز، آبی، نارنجی، زرد

15- هرگاه وسیله نقلیه سر پیچ یا تپه‌ ای از کار بیفتد علائم باید در فاصله ‌های مناسبی قرار داده شود تا رانندگان وسایل نقلیه دیگر از فاصله. . . . متوجه خطر شوند؟

۱- ۱۵۰ متری

۲-۲۰۰ متری

3- 50 متری

16- از چندمتری پیچ ‌ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

۱- ۵۰ متری

۲- ۳۰ متری

۳-۴۰ متری

۴- سبقت گرفتن محدودیت ندارد

17- محل قرار گیری تایرها در خودرو باید در هر چند کیلومتر پیمایش تعویض گردد؟

۱- ۲۰ هزار کیلومتر

۲- ۵ هزار کیلومتر

۳- ۵ هزار کیلومتر

18- مهم ‌ترین مزیت ترمز ضد قفل چیست؟

۱- حفظ فرمان ‌پذیری خودرو و جلوگیری از لغزش

۲- افزایش قدرت و سرعت خودرو

۳- افزایش شتاب خودرو

19- وظیفه ترموستات در خودرو چیست؟

۱- قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور

۲- خنک کردن آب داخل لوله های رادیاتور

۳- به گردش درآوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف سیلندرها

۴- تصفیه آب رادیاتور

20- کمک‌های اولیه چیست؟

۱- به اقدامات اولیه می ‌گویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدگی به مرکز درمانی صورت می گیرد

۲- به اقدامات اولیه که در درمانگاه و اورژانس انجام می شود

۳- به اقدامات اولیه قبل از بروز حادثه و برای جلوگیری از آن می گویند

۴- اقدامات صورت گرفته توسط پرستاران در مرکز اورژانس گویند

21- رانندگان پرخاشگر معمولاً در رانندگی به چه رفتارهایی متوسل می شوند؟

۱- مانور و تغییر مسیر به طور مکرر، بوق زدن ‌های بیهوده و عبور از خط مقابل برای رهایی از ترافیک

۲- توهین به سایر رانندگان، تغییر مسیر ناگهانی و خطرآفرین برای سایر رانندگان

۳- قرار گرفتن به مدت طولانی در خط سرعت به منظور تنبیه اتومبیل پشت سر

۴- همه موارد

22- در چه فاصله‌ ای از مراکز آتش‌ نشانی توقف وسیله نقلیه ممنوع است؟

۱- ۲۰ متری

۲-۲۵ متری

۳-۱۵ متری

۴- محدودیتی ندارد

23- خودرویی نشان داده شده در این شکل مشغول انجام چه نوع پارکی است؟

۱- پارک مورب

۲- پارک عمودی

۳- پارک دوبل

۴- پارک مستقیم

۲4- فردی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهای خواب ‌آور مصرف کرده در چه شرایطی می‌ تواند رانندگی کند؟

۱- تا زمانی که آثار آن باقی است، رانندگی ممنوع می باشد

۲- در صورت شرایط اضطراری می ‌تواند رانندگی کند

۳- تا یک سال نباید رانندگی کند

۴- موارد ۲ و ۳

۲5- در این شکل ( تقاطع هم‌عرض) حق تقدم عبور با کدام خودرو می‌ باشد؟

1-هم ‌زمان می‌ توانند وارد

یک مسیر شوند

۲- وسیله‌ای که در سمت

راست وسیله دیگر قرار دارد

۳- وسیله‌ای که به سمت راست گردش می ‌کند

۴- وسیله‌ای که به سمت چپ گردش می ‌کند

26- مفهوم این تابلو چیست؟

۱- ورود به راه اصلی از چپ

۲- تقاطع

۳- ورود به راه اصلی از راست

۴- تقاطع فرعی و اصلی

27- مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

۱- ایست کامل و سپس عبور

۲- عبور یا گردش آزاد است

مگر آن که گردش نمودن توسط علائم دیگر ممنوع شده باشد

۳- با مشاهده این چراغ رعایت حق تقدم وسایلی که مستقیم حرکت می‌ کنند و یا عابرین پیاده الزامی است

۴- موارد ۲ و ۳ صحیح می باشند

۲8- انجام کدام یک از اعمال زیر در خصوص زخمی‌ های صحنه تصادف نادرست است؟

۱- دل‌ جویی از آن ‌ها

۲- گرم نگه داشتن آن‌ ها

۳- ایجاد شرایطی که زخمی‌ها تنها نمانند

۴- دادن خوراکی به افراد زخمی

برای دریافت سوالات ایین نامه سایت درایوینک روی لینک زیر کلیک کنید

https://soal.driveing.ir